martes, 21 de agosto de 2012

Besto - Bestia


La segvonto estas teksto kiu mi skribis por iu interreta programo (sed mi nememoras la nomon el ĉi tiu).

Murdu, maĉu, glutu. Kun viaj ŝirdentoj disŝiru la karnon. Nutru viajn orelojn pro la agoniaj ĝemaĵoj de la via kaptaĵo, viajn piedojn pro la varma sango de la besto. Maĉu kaj glutu, maĉu kaj glutu, maĉu kaj poste vomu pelton. Vomu la ĉastecon, forlasu la honton preterlasu la malnesecon. Forŝiru karnon, ŝmiru sangon al viaj lipharoj –viaj idoj povas atendi-, glutu, plenigu muzelon kaj manĝosufikiĝu per sebo kaj tendenoj, glutu la peltaĉon kaj la nervojn, rompu ostojn kaj glutu oksipiton. Glutu, glutu, glutu! Ne rubigu karnon, ĉie glutu, ŝiru ribon kaj glutu viscerojn, ne maĉu: glutu, manĝu sen dispecetigi la molan mason, malfaru pulmojn, koron. Glutu intestojn, fetojn, feĉojn, hepaton, glutu. Defendu vian manĝaĵon, gruntu, montru viajn sangoŝrimajn ŝirdentojn, hirtu vian pelton, ne permesu ĝin proksimiĝi, ĵetu ungegojn, forevitu, disŝiru la karnon, forevitu, sangu, plorboju, mordu, ŝiru, murdu, maĉu, glutu.
Karlo Agilar Esparsa


El siguiente es un texto que escribí para un programa de internet (del que no recuerdo el nombre).

Muerde, masca, traga. Vuelve a desgarrar con los colmillos la carne, alimenta tus orejas con los gemidos agonizantes de tu presa, tus patas con la sangre caliente del animal. Masca y traga, masca y traga, masca y luego regurgita pelo. Vomita la decencia, deshecha el pudor, deshazte de lo innecesario. Arranca carne, llena tus bigotes de sangre, tus crías pueden esperar, traga, llena el hocico y atragántate de sebo y tendón, traga el pellejo y el nervio, rompe el hueso y traga el cogollo. Traga, traga ¡Traga! No desperdicies la carne, traga todo, arranca costillas y traga vísceras, no mastiques, traga, pasa sin triturar la masa blanda, desgarra pulmones, corazón, traga intestinos, fetos, heces, hígado, traga. Defiende tu alimento, gruñe, muestra tus colmillos ensangrentados, eriza el pelo, no dejes que se acerque, lanza zarpas, esquiva, rasga la carne, esquiva, sangra, aúlla, mata, desgarra, muerde, masca, traga.

Carlos Aguilar Esparza


No hay comentarios:

Publicar un comentario